en_US
en
PreviousNext

Sample Picture 3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

 

FAYDALI BAĞLANTILAR

 

HAVA DURUMU

 
 

ARAMA

​MOTORU

off
Mobile View
Desktop View
İlçe Nüfusu
1358


   1997 genel nüfus sayımında ilçemizin nüfusu 4.164, köyler nüfusu 10.970 olmak üzere toplam 15.134 kişi olarak tespit edilmiş iken 2000 yılında yapılan Genel Nüfus sayımında Toplam Nüfusu 15.308 olarak tespit edilmiştir. Buna göre ilçe merkezi nüfusunda artma ve köyler nüfusunda azalma görülmektedir.Nüfus artış oranı eksi (-) %0 1.5´dir. Köylerimizde yaşanan göç ekonomik imkanlardaki yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. 2009 yılı adrese dayalı nüfus kayıt  sistemine göre ilçe merkezimizde 2.544 kişi yaşamakta olup bunların 1.249´u kadın, 1.295´i erkektir. 2010 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ilçe merkezimizde 2.495 kişi yaşamakta olup bunların 1.226´sı erkek, 1.269´u kadırdır. İlçemizin tüm köyleri dahil nüfusu 14.093´dür. veriler www.tuik.gov.tr adresinden alınmıştır.

 


İLÇE NÜFUSU

Copyright ©2015 Çüngüş Belediyesi Designed By Nurettin YILDIRIM

//code.tidio.co/qjszxpxcdlp7eogqb4o6mipevo7xpx4y.js