/ Çüngüşün eski yolunu tekrar aktif hale getiriyoruz.