en_US
en
PreviousNext

Sample Picture 3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

 

FAYDALI BAĞLANTILAR

 

HAVA DURUMU

 
 

ARAMA

​MOTORU

off
Mobile View
Desktop View
Kültürel Yapı
1391


KÜLTÜREL YAPI

 

   Çüngüş, dağlar arasına sıkışmış, bu tanımıyla “ekmeğini taştan çıkaran” bir ilçemizdir. Şehrin tarihi çok eskidir. Çüngüş önceleri elazığ’a bağlı iken 1934’de Diyarbakır’a bağlanmış ve 1953’de de ilçe olmuştur. Halkı son derece çalışkan, konuksever ve yaratıcı olmakla tanınmıştır. O denli çalışkanlar ve çalışmayı öyle severlerki, artık Atasözü durumuna gelen şöyle bir tanımlama oluşmuştur:

“Çüngüş’ün topalı Bağdat’a gider.”

​   İlçemizin yetiştirmiş olduğu bilim adamı Rotterdam İslam üniversitesi rektörü Prof.Dr.Ahmed Akgündüz Osmanlı kanunnameleri isimli eserinin 3. cildinde Çüngüş ile ilgili İlçede Zaza toplumu dışında 6 Türk-Müslüman köyün bulunduğunu bu köylerden Malkaya eski adı(Elyos) aynı zamanda Prof.Dr.Ahmed Akgündüz’ün köyüde olan Malkaya köyünde yaşayan bazı ailelerin Fatih Sultan Mehmet’le anne tarafından akrabalıklarının olduklarını. Malkaya Köyü’nün geçmişine ilişkin ilk yazılı bilgilerin Yavuz Sultan Selim Devri’ne kadar gittiğini. Köyün hukuki konumunun Çüngüş Sancağı Kanunnamesinde yazılı olarak yer aldığını. Osmanlı arşivlerinde bulunan ve Prof.Dr.Ahmet Akgündüz tarafından çevrisi yapılan bu Kanunnamede (Bu hususu teyit için Akgündüz Osmanlı kanunnameleri BOA,TTD,64(840),sh.581’deki bir belgeyi sunmaktadır.) Fatihin annesi Hüma Hatun Oğuzların Kayı boyundandır. Mezarı şu an Bursa’da bulunan Hüma Hatun’un bir dönem Malkaya (Elyos) köyünde ikamet ettiği iddia edilmektedir.
Akgündüz, Osmanlı zamanında Çüngüş’te Eski isimleri Elyos,Arduva, Herahmine,Ermene,Avud,Karacakaya olan Bu köylerin saf Müslüman Türk köyleri olduğunu ve bu altı köye imtiyazlı olarak ayrı bir vergi kategorisinin getirildiğini belirtiyor.

İlçemiz 1880 tarihinde Elazığ İli Siverek Sancağına bağlı bir bucak yapılmıştır. 1883 tarihli Diyarbakır Salnamesindeki kayıtlardan Çüngüş'ün Ergani-Maden Sancağına bağlı Çermik ilçesinin bir bucağı olduğu anlaşılmaktadır.Daha sonraları Balkan ve Birinci Dünya Savaşları nedeni ile nüfus azalmasından dolayı köy durumuna düşen Çüngüş çevre şartları ve günün getirdiği ihtiyaçlar üzerine 1953 yılında ilçe haline getirilmiştir.

Copyright ©2015 Çüngüş Belediyesi Designed By Nurettin YILDIRIM

//code.tidio.co/qjszxpxcdlp7eogqb4o6mipevo7xpx4y.js